Gallary 2018

มาอัปเดท รูปต้นไม้ในสวนเพิ่มสักหน่อย หลังจากที่ไม่ได้ถ่ายรูปลงนานแล้วเลย  ตั้งใจไว้ว่าจะลงสัก 200 รูป  ตอนนี้ได้ 100 กว่าแล้ว จิ๊บจะทยอยเอามาลงอีกเรื่อยๆนะคะ ^^

Visitors: 496,706